شرکت مهندسی پیروز پی پارسیان
شرکت مهندسی پیروز پی پارسیان در سال ۱۳88 بمنظور مدیریت و نظارت بر روند اجرای پروژه‌های ساختمانی و عمرانی تاسیس گردید. حدود 50 نفر از پرسنل فنی و مدیریتی کارآمد در این شرکت مشغول به کار هستند.
شرکت در راستای اجرای پروژه های ساختمانی ، شرکتهای پیمانکاری / مهندسی گوناگون در داخل و خارج از کشور همکاری داشته و زمینه لازم جهت انتقال فناوری و تکنولوژی مربوط به ساخت و ساز وابسته به پروژه های فوق را به داخل کشور فراهم نموده است .

نگرش حقوقی
تبدیل شدن به یک شرکت توانمند ، خودساخته و پویا در شرکت های ساختمانی بین اللملی و ایران

 

 

رسالت حقوقی و اهداف پروژه‌ای
این شرکت در راستای اجرای پروژه های توسعه ای که براساس ارزش های عالیه جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده موظف به تضمین موارد زیر می‌باشد :
اجرای ایمن و بدون خطر پروژه ها *
نیل به نیازهای فراگیر ملی *
اجرای بموقع پروژه ها *
حفظ کیفیت و تعادل در روند اجرای طرحها با اتخاذ روش های مناسب *
اجرای اندیشمندانه و آینده نگر پروژهها بمنظور بهره‌برداری نسل حاضر و نسلهای آتی *
اتخاذ روشی مناسب جهت حصول نیازهای نظام‌بخش و منطقی پروژه ها و شفاف‌سازی وضعیت آنها *
اتخاذ راهکاری مناسب بمنظور اجرای پروژه ها در چارچوب روش ها و استانداردهای ملی و بین المللی *

 

ارزش های شرکت:
* تمایل زیاد و علاقه‌ای پویا به ارتقاء و تفوق
* ارتقاء کیفیت بعنوان رمز حیات و کاربرد استانداردهای بالای محیط کار
* شناخت و تخصیص ابداعات و نوآوریها در افزایش ارزش ها بعنوان اصل بنیادین پیشرفت
* ارتقاء و پرورش استانداردهای بالای رفتاری و کیفی جهت اخذ یک هویت حقوقی توانمند
* ترفیع و ترویج درستی ،صداقت و یکپارچگی بعنوان اصل عمده در کار
* ارتقاء هماهنگی و افزایش تفاهم مابین پیمانکاران مختلف یک پروژه به منظور حصول بهترین نتیجه.

کیفیت برتر

کیفیت برتر در ساخت و ساز و نظارت یکی از اصول جدایی ناپذیر با شرکت پیروز پی میباشد.

کنترل کیفیت

شرکت مهندسی پیروز پی پارسیان در تمامی مراحل ساخت و اجرا از تیم کنترل کیفیت جهت ارتقاء و بالا بردن کیفیت استفاده مینمائید.

تیم متخصص و مجرب

تیم شرکت مهندسی پیروز پی پارسیان از مهندسین با تجربه و جوان تشکیل شده است که سعی در تلفیق تجربه و انگیزه در فعالیت های خود دارد

فعالیت با شرکت simpas

شرکت مهندسی پیروزپی با کمپانی simpas ترکیه فالیت میکند
 
انبوه سازی3
پروژه انجام شده164
پروژه در حال انجام6
ساخت و ساز8
به منظور تماس با مشاورین شرکت و راهنمایی در رابطه با فعالیت خودبا ما تماس بگیرید