شماره های تماس

تلفن : 03133460527

 

دورنگار : 03133460535

آدرس دفتر مرکزی

آدرس : اصفهان – خیابان باهنر
 
جنب کوچه 39 – مجتمع اداری تجاری رجاء
 
طبقه سوم واحد 9
ایمیل شرکت : pirouzpey.parsian@yahoo.com

 
بازرگانی: info@pirouzco.org

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

به منظور تماس با مشاورین شرکت و راهنمایی در رابطه با فعالیت خودبا ما تماس بگیرید