پروژه ساختمانی

اسم پروژه ساختمانی را زیاد شنیده ایم در حالی که در جلسات مختلفی که با کارشناس های فروش پروژه داشته ام متوجه شده ام که با تعاریف ابتدایی آشنایی ندارند. لازم است که نیروی فروش قبل از ارتقا به کارشناس فروش آموزش های لازم را ببیند و با اشراف نسبی روند مذاکره ی فروش پروژه را در صنعت ساختمان آغاز کند.
پروژه ساختمانی چیست؟

پروژه در صنعت ساختمان همانند تولید در دیگر صنایع است که هر روند تولیدی با تلاش، برنامه ریزی، کنترل کیفیت و منابع انسانی کارآمد به محصول قابل قبول و با کیفیتی تبدیل می گردد ولی در صنعت ساختمان قسمت های زیادی از پروژه قابل رویت و بررسی فنی توسط خریداران نیست و فقط در فاز بهره برداری و استفاده است که عیار ساخت پروژه ساختمانی مشخص می شود.

پروژه در صنعت ساختمان مجموع فعالیت های کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران اصلی و فرعی است که در راستای هدف مشخصی و تعیین شده بر اساس مطالعات اولیه مالی و فنی پیش می رود. شاید بتوان گفت که از دیدگاه کارفرما فاز دیگری نیز به نام فروش واحد های پروژه وجود دارد که پس از اتمام آن، ارتباط سرمایه گذار با پروژه قطع می گردد.

پروژه ساختمانی
مراحل پروژه ساختمانی

فاز صفر – شامل مطالعات اولیه و تحقیقات و بررسی های طرح های توجیهی و … می شود.

فاز یک – شامل توافقات اولیه بین مشاور طراح و کارفرما در خصوص پلن های اجرایی و نقشه های کلی می شود.

فاز دو – ورود مهندسین مشاور معماری، تاسیسات و برق به جزئیات نقشه ها منطبق بر قوانین شهرداری و نظام مهندسی است که این طراحی ها بر اساس تصمیمات فاز یک صورت می گیرد. در این فاز جزئیات به تفصیل تهیه می شود.

فاز سه – در این مرحله پیمانکار انتخاب شده و فاز اجرای پیمان آغاز می گردد. نظارت بر اجرا نیز توسط مهندس مشاور و ناظر صورت می پذیرد.

فاز چهار – در مرحله ی نهایی علاوه بر مسائل قانونی و پایان کار، پیمانکار نتیجه نهایی را به کارفرما یا ناظر پروژه تحویل می گردد و پس از آن بهره بردار جهت استفاده از پروژه وارد می شود.
وندور لیست

وندور لیست همان لیست فروشندگان مورد تایید دستگاه نظارت و مهندسین مشاور و کارفرما است. پس از ارزیابی کیفی تامین کنندگان این لیست تهیه می شود که باید بدانید قرار گرفتن در این لیست به معنی انعقاد قرارداد نیست ولی بدون آن در عمل خریدی صورت نمی گیرد. یکی از راههای ورود به وندور لیست ها، استفاده از روش ها و استراتژی های دیجیتال مارکتینگ در صنعت ساختمان است.
طرف های پروژه ساختمانی
کارفرما

کارفرما یا مالک یا سرمایه گذار پروژه که در اکثر مواقع نقش بسیار تعیین کننده ای در تهیه ی وندور لیست دارد.
مشاور معماری، برق و تاسیسات پروژه

مشاوره پروژه می تواند توسط اشخاص یا شرکت های مختلفی انجام گیرد. بنا به نوع تجهیزاتی که ارائه می دهید نیاز به تایید مشاور هر بخش دارید.
پیمانکار پروژه

شرکت پیمانکار می تواند اصلی یا فرعی باشد. می توان در یک پروژه ساختمانی در بخش های مختلف ابنیه، برق و تاسیسات پیمانکاران مختلفی را به کار گرفت.
ناظر پروژه

ناظر به مهندس مشاوری گفته می شود که از طرف سازمان نظام مهندسی جهت نظارت بر اجرای اصولی پیمانکار معرفی می گردد.

در مواقعی ناظر دیگری در پروژه از طرف مهندس مشاور و طراح اصلی مقیم می شود تا نظارت بر پیمانکار با دقت بالایی صورت گیرد.
عامل چهارم

عامل چهارم بازوی کمکی کارفرما و در حقیقت مدیر پروژه جهت هماهنگی های مورد نیاز بین مشاور و کارفرما و پیمانکار است.

پروژه ساختمانی